Za jakých podmínek se vyplatí pořízení tepelného čerpadla?

Kvalitní tepelná čerpadla dnes představují inovaci ve vytápění rodinných i menších bytových domů. Jedná se o technologii, kdy tepelná jednotka získává teplo zvenčí ze vzduchu, země nebo vody a následně ho předává domu za pomoci klasických rozvodů do radiátorů, podlahového topení nebo ventilátorů.

Návratnost počáteční investice

Rodinné domy povětšinou využívají jako zdroj tepla kotle na tuhá paliva. Ta jsou známa svou nízkou výhřevností a zplodinami, které znečišťují životní prostředí. Plyn je dostupný jen v některých oblastech a topení elektřinou je finančně velmi nákladné. Tepelné čerpadla však přináší doslova revoluci ve vytápění. Jeho pořizovací cena je sice vyšší, je však možné získat až polovinu pořizovací ceny z dotačního fondu Zelená úsporám. Náklady spojené s vytápěním jsou však zanedbatelné a návratnost počáteční investice je něco kolem 6 let. Díky tepelnému čerpadlu je možné získat velmi příznivou sazbu elektrické energie a ušetřit tisíce ročně za vytápění. Jeho pořízení je vhodné do novostaveb, pasivních domů či starších objektů, které prošly v minulosti rekonstrukcí.