Co je to fotovoltaika

Fotovoltaika je termín, se kterým se již mnozí z vás setkali alespoň na teoretické bázi. Pro úplnost pouze připomínáme, že se jedná o systémy, které dokážou velmi efektivně vyrábět elektrickou energii ze slunečního záření. Nejčastěji se tento proces odehrává ve fotovoltaických panelech s polovodičovou technologií, které jsou připojené k baterii, odkud se pomocí střídače rozvádí vyrobená energie ke spotřebičům.

Fotovoltaika pracuje i v zimě a při zatažené obloze

Největší překážkou provozu fotovoltaiky je zastínění slunce. To znamená, že je-li zataženo, klesá výkon zařízení přibližně na jeho třetinu až desetinu. Každopádně i v této době je systém stále v provozu. V zimních měsících bývá výkon nižší, což je dáno zejména nižším slunečním svitem (v naší zeměpisné šířce), způsobeným mnoha tlakovými nížemi a rozsáhlou oblačností. Ovšem ve slunečných dnech je i v zimě výkon dostatečný a někdy dokonce i vyšší než v létě.